Լուսի Գեղեցկության Սրահը հիմնադրվել է Լուսինե Ստեփանյանի կողմից 2020թ։ Գտնվում է ք. Եղեգնաձորում SEF վարկային կազմակերպության դիմաց: